Huisvesting, Advies & Begeleiding

 

Activiteiten

Wat kunnen we voor je doen? What can we do for you?

WAT KUNNEN WE VOOR JOU DOEN? 

Steun, begeleiding en vooruitgang 

Jouw wensen staan centraal, samen bekijken we wat jij nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig met huisvesting, het krijgen van advies, moet je worden voorzien in je dagelijkse behoeften, of heb je hulp nodig met het contact opnemen met de IND. 

Zit je op dit moment onder dwang of met geweld in prostitutiewereld en wil je hulp om hieruit te stappen, ook daar kunnen we je bij helpen.

Weet je nog niet precies wat je hulpvraag is of wil jij je verhaal kwijt? Ook dan kan je contact opnemen. We zijn er voor jou! Ons aanbod is divers en afgestemd op jouw vragen. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor jou! Bekijk ons hulpaanbod eens. Je kunt ons mailen of bellen, met ons chatten of voor een  gesprek langskomen op een van onze kantoren in Amsterdam.

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Support, guidance and progress

 Your wishes are central, together we look at what you need. For example, help with housing, counseling, daily needs, contacting the IND.

You are forced or violent in the world of prostitution and you want help to get out, we can help you with that too.

Don’t know exactly what your request for help is or do you want to tell your story? You can also contact us. We’re here for you! Our offer is diverse and tailored to your questions. Together we look for the best solution for you! Take a look at our help offer. You can email or call us, chat with us or visit one of our offices in Amsterdam for a meeting.

CONTACT

Contact

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP!

 Je kunt ons mailen, bellen, met ons chatten, of voor een  gesprek langskomen op een van onze kantoren in Amsterdam.

SLACHTOFFERS GEHOLPEN

SAMENWERKENDE INSTANTIES

GEMEENTEN

STADSDELEN