Over Ons

Een bescheiden woord.
Help ons helpen

Wij geloven erin
U toch ook?

Direct inpact

24/7 cliënten begeleiding

Victims Voices Victorious

Wij zijn stichting VVV (victims voices Victorious) en wij bieden ondersteuning aan kwetsbare  mensen, immigranten, gezinnen, weduwen en mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen zoals dakloze en verslaafde en mensen met licht beperking.

 

Help ons helpen!

Een stem tegen mensenhandel en uitbuiting

SLACHTOFFERS HELPEN MET HUISVESTING, WERK EN STUDIE
Stichting Victims Voices Victorious helpen
ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting vereist een geïntegreerde en holistische aanpak. Hieronder vindt u een perspectief plan om deze mensen te helpen met huisvesting, werk en studie om hen in de maatschappij te integreren en of ze terugkeer vertrek land van afkomst. Ook bieden wij ondersteuning aan kwetsbare Nederlandse mensen, immigranten, gezinnen, weduwen en mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

IDENTIFICATIE EN SCREENING VAN SLACHTOFFERS
Het eerste doel is om slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting te identificeren en te screenen om hun behoeften en problemen beter te begrijpen. Dit kan gebeuren via outreachprogramma’s, samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties, en via opvangcentra voor vluchtelingen

Huisvesting

BETAALBAAR EN VEILIGE HUISVESTING
Een veilig dak boven het hoofd is cruciaal voor slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Het is belangrijk om betaalbare en veilige huisvesting te bieden aan deze mensen, mogelijk doordat wij werken met samenwerking met lokale NGO’s zoals buurtteam en No Limit Amsterdam Zuidoost, maar nog geen woningcorporaties.

Werkgelegenheid

EEN TWEEDE KANS IN DE MAATSCHAPPIJ
Het verstrekken van werkgelegenheid en opleiding is essentieel om slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting te helpen hun leven weer op te bouwen. Er kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van partnerships met lokale bedrijven, ondernemers en overheid, zodat slachtoffers een kans krijgen om te werken en hun eigen inkomen te verdienen.

Onderwijs

TOEGANG TOT EDUCATIEVE PROGRAMMA’S
Onderwijs is de sleutel tot het bieden van een betere toekomst voor slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Het bieden van toegang tot educatieve programma’s, taallessen en andere relevante trainingen kan slachtoffers helpen hun vaardigheden en kennis te verbeteren en deel te nemen aan de maatschappij.

We zorgen ervoor dat onze cliënten een nieuwe kans krijgen