Stichting VVV

Victims Voices Victorious een stem voor slachtoffers

STOP HUMAN TRACKING

STOP HUMAN TRAFICKING

Programma Human Rights op SALTO 2

Elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur
en 1 keer in de twee weken op donderdag van 19.30 tot 20.00 uur is het programma van Apostle Joanne te zien op de Nederlandse televisie zender salto 2 .
In dit programma wordt besproken waar stichting VVV opgericht door apostle Joanne voor strijd. De strijd tegen mensenhandel en hulp voor de kwetsbare in onze samenleving en daarbuiten. Dit programma is zeer interessant en maakt een ieder bewust van de verborgen leed en misdaad die zich afspeelt in de wereld.

Rusthuis

Een rusthuis opzetten voor de doelgroep. Waardoor zij kunnen breken met de criminele wereld en/of kunnen terugtrekken uit de prostitutie. We bieden hen een schone lei aan, zodat zij kunnen meedoen aan de samenleving vanuit een legale positie.

Terugkeer

Degene die terug willen keren naar land van herkomst helpen. Hen eerst laten breken met de wereld van prostitutie/mensenhandel, papieren in orde maken, plan van aanpak maken voor land van herkomst. 

Samenwerken & Samenleving

Samenwerking met het IND, politie en gemeenten, zonder dat het gevaar oplevert voor de doelgroep. Illegalen helpen uit de prostitutie en helpen met een opleiding en werk.

Het Beleid van VIVV

Ons Beleid

Belangrijke Begrippen

Stiching VIVV

Ons beleid beschrijft de positie van de prostituees en effectieve contactmomenten  met sekswerkers zodra zorg en hulp kan worden verleend, indien dat nodig is. Door de GGD is een specifiek maandelijkse spreekuur voor prostituees ingericht, waar de doelgroep actief voor uitgenodigd wordt. Ook is er in 2018 een start gemaakt met het organiseren van uitstapprogramma’s.

SAMENWERKEN

Samenwerken met VIVV

Om mooie doelen te realiseren is het belangrijk om samen te werken. Dit staat dan ook centraal bij Stichting VIVV.

Wij ontmoeten graag met met mensen van diverse bedrijven en instellingen om onze doelstellingen te kunnen behalen. 

Hebben we jou nog niet gesproken? Neem gerust contact met ons op.

MIRJAM BIKKER (CHRISTEN UNIE)

Onlangs heeft er een bijzondere bijeenkomst plaatsgevonden waar mooie onderwerpen ter sprake zijn gekomen.  Deze bijeenkomst vond plaats met Mirjam Bikker, Nederlands Politica, namens het Christen Unie. Zij is lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Samen met Dhr. Simon Fritschij, secretartiaat van Mirjam Bikker, is het een prachtige ontmoeting geweest.

SILVANA SIMMONS (BIJ1)

Daarnaast heeft er ook een ontmoeting met Sylvana Simmons plaatsgevonden. Zij is Lid van de Tweede Kamer, Staten Generaal, en Partijleider bij BIJ1. Tevens is zij fractievoorzitter namens BIJ1 in de Tweede Kamer.

HER EXCELLENCY MS. DR. ENIOLA OLAITAN AJAYI

Er is onlangs een belangrijke ontmoeting geweest met de Nigeriaanse ambassadeur in Nederland, Her Excellency Ms. Dr. Eniola Olaitan Ajayi.

Heb je een vraag?

Neem contact op

DONEERContact