Stichting VIVV

Wij zijn stichting Victims Voices Victorious
Een stem voor kwetsbare slachtoffers

Wie is VIVV?

Stichting Victims Voices Victorious is een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor mensen rechten. Wij zijn tegen het uitbuiten van mensen. Ieder mens heeft namelijk het recht om in vrijheid te leven.

Stichting VIVV informeert over de situaties van slachtoffers om ze te helpen om uit de gewelddadige onderdrukkende wereld te stappen en een beter leven op te bouwen. Ons doel is allereerst om de slachtoffers een veilige plek te bieden en van basis benodigdheden te voorzien. 

Om ervoor te zorgen dat deze groep kwetsbare mensen weer deel kunnen nemen in de maatschappij, bieden we op verschillende manieren hulp. Denk aan voedsel, huisvesting, hulp bij herstel, onderwijs etc.

Stichting VIVV is in Nederland actief in de steden Amsterdam, Rotterdam, Rhenen, Ede en Duiven. En in het buitenland door middel van missiereizen.

Stichting VIVV is vorig jaar op missiereis naar Afrika geweest. De volgende missiereis is gepland in Roemenië

Start donating

Steun onze Missiereis naar Roemenië

Ik heb besloten om naar Roemenië te reizen om meer informatie over dit belangrijke onderwerp te vinden. De missie kan om vele redenen gevaarlijk zijn, maar ik ga omdat ik weet dat ik door God ben gestuurd. De slachtoffers zullen ons vertellen over hun proces van lijden, over hun ervaringen. Ook zijn wij daar om ons te informeren over hun situatie van de slachtoffers en ze te helpen om uit deze gewelddadige onderdrukkende wereld te stappen en een beter leven op te bouwen. Ons doel is allereerst om de slachtoffers een veilige plek te bieden en basis benodigdheden. 

We reizen met 1 cameraploeg, 1 maatschappelijk werker en ikzelf. Via video’s en bekentenissen zullen we een documentaire, onderzoekspaper en bewustmakingscampagne maken om licht te werpen op het onderwerp en mensen te informeren over de gevaren van reizen naar Europa met een groenere mentaliteit van weiden. Want dat is slechts een illusie die leidt tot een leven lang lijden en kwellen met een verspilling van het leven.

Steun onze missie door een donatie te doen.

Klik hier om naar onze Go Fund Me pagina te gaan om ons financiële doel te bereiken om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen.

PO Box 952, 1000 AZ Amsterdam

Programma Human Rights op SALTO 2

Elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur en 1 keer in de twee weken op donderdag van 19.30 tot 20.00 uur is het programma van Apostle Joanne te zien op de Nederlandse televisie zender salto 2 . In dit programma wordt besproken waar stichting VVV opgericht door apostle Joanne voor strijd. De strijd tegen mensenhandel en hulp voor de kwetsbare in onze samenleving en daarbuiten. Dit programma is zeer interessant en maakt een ieder bewust van de verborgen leed en misdaad die zich afspeelt in de wereld.
HUMAN RIGHTS

Plaats nu een donatie en help

Een aantal van onze projecten

Omdat slachtoffers van mensenhandel wereldwijd worden gemaakt zijn wij ook in binnen en buitenland actief.

Human trafficking

We are a link between the government and those who have lost their voice. We have several projects underway.

Ongedocumenteerden

Stichting Victims Voices Victorious helpt ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting.

Missiereizen

Pleitbezorger voor strengere wetten tegen mensenhandel in het beleid in Nederland op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

20
EU SLACHTOFFERS
52
GROEPSGESPREKKEN
12
Instanties
10
VRIJWILLIGERS

Samenwerken met VIVV

Om mooie doelen te realiseren is het belangrijk om samen te werken. Dit staat dan ook centraal bij Stichting VIVV. Wij ontmoeten graag mensen van diverse bedrijven en instellingen om onze doelstellingen te kunnen behalen. Hebben we jou nog niet gesproken? Neem gerust contact met ons op.

Samenwerkingen

We streven naar waardevolle samenwerkingen met prachtige bedrijven