Stichting VVV

Wij zijn stichting Victims Voices Victorious
Een stem voor kwetsbare slachtoffers

Wie is VVV?

Wij zijn stichting Victims Voices Victorious (VVV). VVV biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen, immigranten, gezinnen, weduwen en mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen zoals dakloze en verslaafde en mensen met licht beperking.

Stichting VVV is actief in de steden Amsterdam, Rotterdam, Rhenen.

Rusthuis

Een rusthuis opzetten voor de doelgroep. Waardoor zij kunnen breken met de criminele wereld en/of kunnen terugtrekken uit de prostitutie. We bieden hen een schone lei aan, zodat zij kunnen meedoen aan de samenleving vanuit een legale positie.

Terugkeer

Degene die terug willen keren naar land van herkomst helpen. Hen eerst laten breken met de wereld van prostitutie/mensenhandel, papieren in orde maken, plan van aanpak maken voor land van herkomst.

Samenwerken & Samen leven

Samenwerking met de IND, politie en gemeenten, zonder dat het gevaar oplevert voor de doelgroep. Illegalen helpen uit de prostitutie, een opleiding en werk.

VVV in de Telegraaf

Gevangen in web van sex en geweld Lees het indrukwekkende verhaal van één van de slachtoffers. En lees mee hoe Apostle Joanne via haar stichting Victims Voices Victorious, zich vastberaden inzet deze slachtoffers te helpen.

Steun onze Missiereis naar Nigeria

Ik heb besloten om te reizen naar Nigeria om meer informatie over dit belangrijk onderwerp te vinden. De missie kan, vanwege verschillende redenen gevaarlijk zijn, maar ik ga omdat ik weet dat ik door God ben gestuurd.

De slachtoffers gaan ons vertellen over hun proces van het leed,  over hun ervaringen en hoe we de daders/handelaren kunnen opsporen.

We gaan op reis met 2 cameraploegen, 1 maatschappelijk werker en ikzelf.

Met video’s en bekentenissen gaan we een documentaire , onderzoekspaper en bewustmakingscampagne creëren om licht op het onderwerp te werpen en mensen te informeren over de gevaren van reizen naar Europa met een mentaliteit van groenere weiden. Dat is namelijk slechts een illusie die leidt tot een leven lang lijden en kwelling met een verspilling van leven.

Postbus 952, 1000 AZ Amsterdam

Programma Human Rights op SALTO 2

Elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur en 1 keer in de twee weken op donderdag van 19.30 tot 20.00 uur is het programma van Apostle Joanne te zien op de Nederlandse televisie zender salto 2 . In dit programma wordt besproken waar stichting VVV opgericht door apostle Joanne voor strijd. De strijd tegen mensenhandel en hulp voor de kwetsbare in onze samenleving en daarbuiten. Dit programma is zeer interessant en maakt een ieder bewust van de verborgen leed en misdaad die zich afspeelt in de wereld.
HUMAN RIGHTS

Plaats nu een donatie en help

Een aantal van onze projecten

Omdat slachtoffers van mensenhandel wereldwijd worden gemaakt zijn wij ook in binnen en buitenland actief.

Human trafficking

Wij zijn een schakel tussen de overheid en zij die hun stem verloren zijn. We hebben verschillende projecten lopen.

Ongedocumenteerden

Stichting Victims Voices Victorious helpt ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting.

Missiereizen

Pleitbezorger voor strengere wetten tegen mensenhandel in het beleid in Nederland op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

15
EU SLACHTOFFERS
52
GROEPSGESPREKKEN
12
Instanties
6
VRIJWILLIGERS

Samenwerken met VIVV

Om mooie doelen te realiseren is het belangrijk om samen te werken. Dit staat dan ook centraal bij Stichting VIVV. Wij ontmoeten graag mensen van diverse bedrijven en instellingen om onze doelstellingen te kunnen behalen. Hebben we jou nog niet gesproken? Neem gerust contact met ons op.