Beleid Stichting VIVVStatuten

De statuten zijn via deze link te zien en te downloaden.

Begroting

De begroting is via deze link te zien en te downloaden.


Klachten procedure

De klachten procedure is  via deze link te zien en te downloaden


Jaarverslag

Het jaarverslag is via deze link te zien en te downloadenPrivacy protocol

Ons privacy protocol is via deze link te zien en te downloadenANBI Publicatie

Ons ANBI Publicatie is via deze link te zien en te downloadenBeleidplan VIVV

Om het voortdurend uit te spreken totdat er verandering komt dat het overheidsbeleid wordt aangepast en dat er strengere regels en voorschriften komen tegen de mensenhandelaars.

Ons beleid beschrijft de positie van effectieve contactmomenten en uitstapprogramma’s voor slachtoffers zodat zorg en hulp kan worden verleend indien dat nodig is. Door de GGD is een specifiek maandelijks spreekuur voor ze ingericht, waar de doelgroep actief voor uitgenodigd wordt.