Project missiereis Afrika

1. Belangenbehartiging

VIVV is pleitbezorger voor strengere wetten tegen mensenhandel in het beleid in Nederland op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Om mensenhandel taboe te maken en meer mensenhandelaren voor de rechter te brengen.

2. Samenwerking

Werken met speciale wetshandhavingsinstanties, NGO’s en overheden.
Er moet meer gedaan worden om individuen, gemeenschappen en organisaties te benaderen bij het coördineren van programma’s en om meer informatie te delen. Meer gecombineerde inspanningen in bestrijding van mensenhandel.

3. Ondersteunende wetgeving

Pleitbezorger voor strengere wetten tegen mensenhandel in het beleid in Nederland op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Om mensenhandel taboe te maken en meer mensenhandelaren voor de rechter te brengen.

4. Preventie

Ondersteuning om meer bewustzijn te creëren bij het opleiden van anderen over mensenhandel, de signalen en de gevolgen ervan.
Programma’s creëren die gericht zijn op kwetsbare bevolkingsgroepen en gericht zijn op het voorkomen en beschermen van mensen die in handen vallen van daders van mensenhandel..

5. Consumentenbewustzijn

Bewustmaking via tv-radio’s op sociale media en andere media platformen voor het bevorderen van positieve veranderingen.
Educatie voor gemeenschappen om de strategieën en trucs van mensenhandelpatronen te begrijpen. We hebben een televisieprogramma op Salto TV met tips en waarschuwingen.
Mensen kunnen melden als zijzelf slachtoffer zijn of opmerken dat er mensen mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Vanuit ons worden ze naar de juiste wet handhavingsinstantie of organisatie verwezen.

6. Sociale cultuur

Dit moet een cruciale rol spelen bij het bevorderen van bewustzijn, onderwijs en preventiemaatregelen tegen mensenhandel. Door een omgeving van empathie, waakzaamheid en samenwerking te bevorderen, kunnen gemeenschappen samenwerken om de veiligheid en bescherming van potentiële slachtoffers te waarborgen.
Dit omvat bewustwording van de signalen van mensenhandel, ondersteuning van organisaties die mensenhandel bestrijden, pleiten voor beleid dat het probleem aanpakt en het creëren van een samenleving waarin slachtoffers zich veilig voelen om naar voren te komen en hulp te zoeken.
Vrij van mensenhandel en dwangarbeid.

Missie en Visie Project Missiereis Afrika

Dus heb ik besloten om te reizen naar Nigeria om meer informatie over dit belangrijk onderwerp te vinden. De missie kan, vanwege verschillende redenen gevaarlijk zijn, maar ik ga omdat ik weet dat ik door God ben gestuurd.

De slachtoffers gaan ons vertellen over hun proces van het leed,  over hun ervaringen en hoe we de daders/handelaren kunnen opsporen.

We gaan op reis met 1 cameraploeg, 1 maatschappelijk werker en ikzelf.

Met video’s en bekentenissen gaan we een documentaire , onderzoekspaper en bewustmakingscampagne creëren om licht op het onderwerp te werpen en mensen te informeren over de gevaren van reizen naar Europa met een mentaliteit van groenere weiden. Dat is namelijk slechts een illusie die leidt tot een leven lang lijden en kwelling met een verspilling van leven.

Apostel Joanne
Voorzitter